Projekty

Warsztaty praktyczne w ramach POPŻ – podsumowanie za październik 2016

W miesiącu październiku 2016 r. rozpoczęliśmy cykl warsztatów w ramach środków towarzyszących PO PŻ Podprogram 2016. W pierwszym miesiącu zrealizowaliśmy na rzecz osób najbardziej potrzebujących 2 warsztaty edukacji ekonomicznej. W spotkaniach udział wzięły łącznie 54 osoby dorosłe.

Celem prowadzonych warsztatów było wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego w tym m.in. zapoznanie ze sposobem kalkulowania przychodów i wydatków na podstawie własnego gospodarstwa domowego, pozwalających na właściwe gospodarowanie środkami finansowymi w ramach dostępnego budżetu.

Dzięki warsztatom uczestnicy nabyli szereg nowych umiejętności, m.in.:

  • potrafią nazwać poszczególne pozycje w budżecie domowym, określić ich wysokość, stwierdzić co ma na nie wpływ i odpowiednio zaplanować swoje wydatki uwzględniając stałe przychody;
  • poznali nowe sposoby na wprowadzanie oszczędności w swoim gospodarstwie domowym (dzięki pracy w grupie i wymianie doświadczeń).

Logo programu FEAD

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.