Wydarzenia

Warsztaty praktyczne w ramach POPŻ – podsumowanie za grudzień 2016

Dnia 09 grudnia 2016 r. rozpoczęliśmy kolejny cykl warsztatów w ramach środków towarzyszących POPŻ Podprogram 2016. W grudniu 2016 r. zrealizowaliśmy na rzecz osób najbardziej potrzebujących 2 warsztaty z zakresu dietetyki i zdrowego żywienia. W warsztatach udział wzięło łącznie 48 osób dorosłych.
Celem prowadzonych warsztatów było wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, w tym m.in. przekazywanie wiedzy dotyczącej zasad zdrowego żywienia.
Dzięki warsztatom uczestnicy nabyli szereg nowych umiejętności, m.in. znają podstawowe zasady zdrowego żywienia oraz potrafią przeanalizować sposób żywienia swojej rodziny (w tym zweryfikować i wyeliminować złe nawyki żywieniowe).
Od początku Podprogramu 2016 do dnia 31.12.2016 r. przeprowadziliśmy łącznie 4 warsztaty, z których skorzystały 104 uprawnione osoby dorosłe.

Logo programu FEAD

Program Operacyjny Pomoc żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.