Informacje

Zapraszamy do projektu

Towarzystwo Miłośników Ziemi Cekcyńskiej realizuje projekt
dofinansowany z Funduszy Europejskich „Dla seniorów w wiejskich świetlicach”
Zaproszenie do udziału w projekcie kierujemy do mieszkańców Gminy Cekcyn
w wieku powyżej 50 lat, szczególnie tych, zamieszkałych w sołectwach odległych od Cekcyna Rekrutacja odbywać się będzie w dniach 2-11 sierpnia 2019r. Formularze zgłoszeń dostępne są w biurze TMZC oraz w świetlicach wiejskich
z terenu całej gminy. Zgłoszenia przyjmować będzie koordynator projektu
w biurze TMZC (Urząd Gminy pokój nr 12 )w dniach od 2-11 sierpnia 2019r.
W dniu 11.08.2019 dokonana zostanie weryfikacja zgłoszeń na podstawie kryteriów obligatoryjnych.

Do niniejszej informacji załączamy Regulamin rekrutacji.